Γέμισμα κύκλων.

 

circleΠολλές φορές  θέλουμε για χάριν σχεδίου ή και αναγκαστικής αλλαγής σχεδίων να δημιουργήσουμε σε ένα ξύλο ένα κύκλο (ξύλο Α) και εσωτερικά να το γεμίσουμε με κάποιο άλλο ξύλο (ξύλο Β).  Θα μου πει κάποιος ωραία με ένα ποτηροτρυπανο αφαιρούμε τον κύκλο από το ένα ξύλο και με το ίδιο το ποτηροτρυπανο κόβουμε από το άλλο ξύλο ένα κύκλο και γεμίζουμε τον κύκλο του αρχικού ξύλο. Η απάντηση είναι ότι με αυτό τον τρόπο θα μένει κενός ένας δακτύλιος πάχους όσο είναι το πάχος του σιδήρου στο ποτηροτρυπανο.

Αν με κόκκινο χρώμα είναι το ποτηροτρυπανο τότε ο κύκλος που θα αφήσει κομμένο στο αρχικό ξύλο είναι ακτίνας R1 ενώ ο κύκλος που θα απομακρυνθεί είναι ο κίτρινος κύκλος με ακτίνα R2. Το πάχος του ποτυροτρύπανου είναι R1-R2 και αυτό είναι το κενό που θα δημιουργηθεί.

tripa Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει ή η τρύπα να ανοιχθεί σε ακτίνα R2 ή ο προς γέμισμα κύκλος να γίνει σε ακτίνα R1. Τα δύο προηγούμενα είναι αδύνατον να γίνουν με το ίδιο το ποτηροτρυπανο χωρίς την παρέμβαση του router.

 Πώς λοιπόν γίνεται. Στο ξύλο Β από το οποίο θέλουμε να πάρουμε τον δίσκο με τον οποίο θα γεμίσουμε το ξύλο Α, ανοίγουμε με το ποτυροτρύπανο την τρύπα μας. Το κομμάτι που αφαιρείται ακτίνας R2 είναι αυτό που θα τοποθετήσουμε στο ξύλο Α. Στο ξύλο Β έχει δημιουργηθεί μία τρυπά ακτίνας R1. Το κομμάτι αυτό το τοποθετούμε πάνω στο ξύλο Α στο σημείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε την τρύπα  Θέλουμε λοιπόν να αναπαράγουμε τον κύκλο αλλά όχι πλέων σε ακτίνα R1 αλλά σε ακτίνα R2. Στο router τοποθετούμε τον οδηγό σχεδίου και επιλέγουμε να βάλουμε τέτοια κεφαλή ώστε η απόσταση του άκρου το οδηγού με το άκρο του μαχαιριού κεφαλής να είναι R1-R2.  Δηλαδή η παραπάνω απόσταση δεν θα απομακρυνθεί από το ξύλο Α κατά την εργασία με τον router κατά συνέπεια η τρύπα που θα δημιουργήσουμε με αυτό τον τρόπο θα είναι R1-(R1-R2)=R2 .

 Ετσι έχουμε πετύχει να κόψουμε ένα κυκλικό δίσκο από το ξύλο Β κα αυτός να μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ξύλο Α σε ακριβός ίδιο κυκλικό άνοιγμα χωρίς να μένει καθόλου κενό.

fix1 fix2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s