Μετατροπή Πληκτρολογίου

Πληκτρολόγιο, μία από τις ποιο παρεξηγημένες συσκευές του υπολογιστή. Μας πιάνει χώρο στο γραφείο δεν τραβά φωτογραφίες και δεν φτιάχνει καφέ.  Παρόλα αυτά, χωρίς αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα σε ένα υπολογιστή.

.

Με μία σύντομη ματιά στον τρόπο λειτουργίας του θα παρατηρήσουμε ότι αποτελείτε από ένα σύνολο κουμπιών (συνήθως 101) και από μια πλακέτα (encoder). Όταν πατιέται ένα κουμπί ( το οποίο λειτουργεί σαν οποιοδήποτε διακόπτη) αφήνει να περάσει πολύ μικρή ποσότητα ρεύματος στη πλακέτα η οποία το ρεύμα αυτό το διαμορφώνει σε κατάλληλο σήμα και το αποστέλλει στον υπολογιστή (encoding). Η διαδικασία αυτή είναι ίδια σε όλους τους τύπους πληκτρολογίου ps2/usb/wireless. Όπως μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου συνδέετε με δύο pin από την πλακέτα (encoder). Αν λοιπόν στην θέση του πλήκτρου (s στο παράδειγμα μας) το αντικαθιστούσαμε από ένα push button (όπως ακριβός και στα παιχνίδια) τότε το πάτημα του θα έχει τα ίδια αποτελέσματα με το πάτημα του πλήκτρου του πληκτρολογίου. Τώρα το τι ακριβός θα κάνει αυτό το πάτημα ρυθμίζετε από τον υπολογιστή με ένα πρόγραμμα ελέγχου συμβάντων.

 Σύμφωνα με τα παραπάνω έχουμε διαθέσιμα 101 πλήκτρα για διάφορες δουλειές από πλήκτρα πανικού (όταν το πατάμε να παίζει μουσική), χειρισμός παιχνιδιών  έως και ένωση με παγίδα πόρτας για την δημιουργία συστήματος συναγερμού.

Το πληκτρολόγιο εκτός από την πλακέτα έχει και τις ενώσεις με τα πλήκτρα. Τα Pin της πλακέτας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι ενώσεις με τα πλήκτρα γίνονται με την βοήθεια τριών φύλλων πλαστικού. Στο πρώτο είναι τυπωμένες οι διαδρομές που ξεκινούν από την πρώτη ομάδα των pin της πλακέτας. Στο τρίτο είναι τυπωμένες οι διαδρομές που ξεκινούν από την δεύτερη ομάδα των pin της πλακέτας. Το δεύτερο (μεσαίο φύλλο) είναι κενό με άνοιγμα στις θέσεις που θέλουμε να έχουμε το πλήκτρο. Έτσι όταν πατάμε το πλήκτρο πιέζετε το πρώτο φύλο πλαστικού και αφού το δεύτερο είναι κενό τότε το πρώτο και το τρίτο ενώνονται. Έτσι έχουμε και το πάτημα του πλήκτρου.

Συνεπώς ακλουθώντας την αντίστροφη διαδικασία  και ξεκινώντας από το πρώτο και τρίτο φύλο βρίσκουμε για κάθε πλήκτρο τις διαδρομές που χρειάζονται για να γίνει η ένωση και σε ποια pin καταλήγουν πάνω στην πλακέτα αφού πρώτα έχουμε αριθμήσει τα pin αυτά. Αυτό φαίνεται και στην ποιο κάτω φωτογραφία.

Με αυτό τον τρόπο σχηματίζουμε ένα πίνακα αντιστοιχίας  πλήκτρου και ζευγαριών pin της πλακέτας.  Ανάλογα με το πληκτρολόγιο θα έχουμε και διαφορετικό πίνακα. Στη δική μου περίπτωση ο πίνακας φαίνετε ποιο κάτω:

Αφού έχουμε δημιουργήσει  τον πίνακα αντιστοίχισης το επόμενο βήμα είναι να προβούμε σε κολλήσεις των pin της πλακέτας σε καλώδια  και αυτά με την σειρά τους θα τα οδηγήσουμε σε κλέμες ώστε η ένωση οποιουδήποτε button να γίνετε με βάση τον πίνακα αντιστοίχησης στις αντίστοιχες κλέμες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή  κατά την διαδικασία των κολλήσεων γιατι μπορούμε πολύ εύκολα με ένα μικρό λάθος να καταστρέψουμε την πλακέτα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s