Ταξινόμηση εξαρτημάτων

Ταξινόμηση – αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων.

Κοιτάζοντας καλύτερα το εργαστήριό μου ανακάλυψα ένα κομμάτι τοίχου, άσπρο βαμμένο και ανεκμετάλλευτο. Από τις μελαμίνες λοιπόν που είχα από το παλιό δωμάτιο της κόρης μου έφτιαξα μικρά ραφάκια και πρόσθεσα μικρά μπόλ.

Συνολικά έχω 108 θέσεις για αντικείμενα όπου:

  • οι 54 είναι 11,5cm x 8.5 x 6cm ύψος
  • οι 48 θέσεις είναι 17,5cm x 12 cm x 6 cm ύψος
  • και οι 6 θέσεις είναι 16,5cm x 22.5cm x 7 ύψος.

Τώρα πιά κάθε νούμερο βίδας θα έχει την δική του θέση.

img_20170228_164149 img_20170228_164155 img_20170228_164203 img_20170225_193024