Αντικείμενα εργαστηρίου

Στην σελίδα αυτή υπάρχουν σχέδια για εργαλεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιώ στο εργαστήριο μου. Τα σχέδια φτιάχτηκαν στο sketchup ver 8.  Για download κάντε click επάνω στις εικόνες των σχεδίων.

 

Πάγκος τόρνου : 

Ο ξυλότορνος έχει αρκετούς κραδασμούς με αποτέλεσμα η κατασκευή θα πρέπει όσο είναι δυνατόν να απορροφά τους κραδασμούς αυτούς να είναι στιβαρή και να μπορεί να μεταφερθεί-αλλάξει θέση καθώς εκτός από το τόρνισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δουλειές όπως τριβείο. Συνεπώς χρειαζόμαστε χώρο για επεξεργασία ξύλου.  Ο πάγκος αποτελείτε από δύο μέρη.

Το κάτω τμήμα διαστάσεων 150×40 cm και 50cm ύψους είναι από μελαμίνη με πρόβλεψη στα δύο άκρα να υπάρχει ανσασεράκι ώστε να κατεβαίνουν ρόδες και  να μπορεί να μετακινηθεί. Οι ρόδες θα κατεβαίνουν με την βοήθεια δύο μηχανικών γρύλων αυτοκινήτου.

Το πάνω μέρος διαστάσεων  150×30 cm και 20 cm ύψους είναι από ξύλου πεύκου. Το πεύκο θα απορροφά  αρκετούς από τους κραδασμούς του τόρνου. Ταυτόχρονα στην ένωση του πάνω με το κάτω τμήμα θα προστεθεί λάστιχο ώστε να μεταφέρονται όσο το δυνατόν λιγότεροι κραδασμοί στο κάτω μέρος. Το πάνω μέρος έχει φτιαχτεί με μορφή «σχάρας» ώστε αν χρειαστεί να προσθέσουμε βάρος στον πάγκο να το κάνουμε γεμίζοντας τα κενά με χώμα.

Τέλος ανάμεσα στο δάπεδο και στον πάτο του κάτω τμήματος θα προστεθεί επιπλέον λάστιχο.

pagkos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s